A STEP BEYOND

piplineDemoLuftreningsteknologi

 

Desinfinator Oy Ltd har lyckats skapa och patentera en mycket effektiv luftreningsteknologi som är baserad på en unik metod att använda nanoteknologi kombinerat med några av de mest kända antiseptiska luftreningsprocesserna. Som en bekräftelse på funktionaliteten på våra luftdesinfektions- – och luftreningssystem har vi publicerat några av våra laboratorietest under rubriken Forskning på vår hemsida. Mätningarna har utförts både i omgivningar som reflekterar riktiga objekt och i ren laboratoriemiljö.

Luftrening – avlägsnandet av orenheter från inneluften

 

“Hjärtat” i våra luftreningsprodukter vann redan det kända priset “Produktiv Idé” 2006 i Finland. Genom att addera speciella diffusionsfilter som är ytbelagda med hjälp av nanoteknologi och genom att addera andra luftreningsprocesser har vi vidareutvecklat och tagit våra produkter till följande nivå. Nu är de verkligen en föregångare inom luftreningsbranschen. Ett av de viktigaste elementen inom vår högeffektiva process är att kontrollera luftströmmarna och de antiseptiska ytorna i våra produkter. Genom att använda en slags bikupa så skapar vi en laminar luftström och ökar effektiviteten av UV-strålningen markant. En annan viktig funktion för UV-strålningen är att aktivera diffusionsfiltren varigenom skapandet av radikaler påbörjas. Även en stor mängd av ioner skapas och slussas ut i luften. Vår luftreningsteknologi och luftreningsprodukter klarar av att avlägsna bakterier, mögel, partiklar, jäst och odörer på en nivå nära 100%.