A STEP BEYOND
aero1000OD
format_pdf Försäljningsmaterial

AERO 1100 OD

 

Aero 1100 OD – modulen har tagits fram och utvecklats för att avlägsna lukter och obehagliga gaser såsom svavelvätegas t.ex. Denna fristående Aero1100 OD modul bör installeras nära källan till problemet.

Problemet avlägsnas ytterst effektivt och resultat uppnås inom mycket kort tid efter installation (inom 24 timmar)

Endast årlig service krävs.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

- Drifttemperatur +5 – +60 C degrees
- Spänning 230V/50Hz
- CE-märkning
- Överhettningssäkring
- Lätt struktur av tunnplåt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Reningsverk för avloppsvatten, pumpstationer, soprum, avfallshanteringsstationer osv.