A STEP BEYOND
aero1000BM
format_pdf Försäljningsmaterial

Aero 1000BM -modulen

 

har tagits fram och utvecklats för att avlägsna bakterier och mögelsporer. Denna fristående modul bör installeras så nära källan till problemet som möjligt.

Problemet avlägsnas ytterst effektivt och resultat uppnås inom mycket kort tid efter installation (inom 24 timmar)

Endast årlig service krävs.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

- Drifttemperatur +5 – +60 °C
- Spänning 230V/50Hz
- CE-märkning
- Överhettningssäkring
- Lätt struktur av tunnplåt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Objekt med mögelproblem (t.ex. skolor och daghem)