A STEP BEYOND
degrease_module
format_pdf Försäljningsmaterial
format_pdf Safety diagnosis

Enheten för avfettning

 

minskar avlagringarna av fett på ventilationskåpans väggar och tak i köket.

Endast årlig service behövs.

- Minskad fettmängd i huva och kanaler
- Avsevärda besparingar i fråga om underhållskostnader tack vare de långa underhållsintervallen för rengöring av luftkanaler, ventilationskåpor och filter.
- Minskad brandrisk och bättre hygien.
- Låg energikonsumption, effekt 60 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

- CE-märkning
- Tillverkad i Finland

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Industriella storkök, fastfood restauranger, kök på kryssningsfartyg osv