A STEP BEYOND

piplineDemo_fiInnovatiivista ilmanpuhdistusteknologiaa

 

Toimisto-, asuin- ja muihin sisätiloihin sijoitettavien ilmanpuhdistuslaitteiden tehokkuus perustuu uudenlaiseen tapaan soveltaa nanoteknologiaa ja yhdistää useita tehokkaita puhdistusprosesseja. Puhdistettava ilma imetään laitteen läpi ja puhalletaan puhtaana takaisin huoneilmaan. Laitteiden erikoispinnoitettuja diffuusio-menetelmällä toimivia suodattimia aktivoidaan UV-säteilyllä, jolloin muodostuu radikaaleja. Radikaalit reagoivat ilman orgaanisten epäpuhtauksien kanssa tuhoten ne tehokkaasti. Ilmasta poistettavat epäpuhtaudet eivät näin ollen kerry laitteen sisälle.

Ilmanpuhdistajissa käytetään hunajakennorakennetta, joka ohjaa ilmavirtausta ja tehostaa UV-säteilyä muodostaessaan heijastuspintoja. UV-valon ja laitteessa olevien ionisaattorien yhteisvaikutuksesta syntyy OH-radikaaleja, jotka neutraloivat homeitiöiden aineenvaihdunnasta syntyviä vaarallisia VOC-kaasuja. Kokonaisvaltainen ilmanpuhdistusprosessi takaa raikkaan ja turvallisen sisäilman. Sisätiloihin asennettavia laitteita ovat AERO 1000 BM, AERO 700, sekä AERO PRO 800.

Ilmanpuhdistusratkaisut myös haastaviin kohteisiin

 

Kaikkien Desinfinatorin ilmanpuhdistajien tarkoitus on sama: käsitellä ilmaa niin, että ongelmat voidaan poistaa. Erilaiset kohteet vaativat kuitenkin teknologian soveltamista. Vaativiin kohteisiin, kuten jätevesilaitoksille Desinfinator on kehittänyt esimerkiksi AERO 1000 OD:n ja AERO PRO 3000:n. Laitteiden sisään imetään puhdasta ilmaa, josta muodostetaan reaktiivinen kaasuseos. Seos puhalletaan hallitusti ongelmakohteen strategisiin pisteisiin, missä se reagoi nopeasti ilman epäpuhtauksien kanssa poistaen hajuja ja laskien vaarallisia kaasupitoisuuksia tehokkaasti.

Rasvamoduuli ehkäisee tulipaloriskiä

 

Desinfinaattorin rasvamoduulin teknologia perustuu ruuanvalmistuksessa syntyvien aerosolirasvojen pilkkomiseen. Ilmassa leijuvat rasvat muuttavat moduulin ansiosta muotoaan niin, että ne eivät tartu putkistoihin ja aiheuta tulipaloriskiä. Rasvamoduuli asennetaan huuvan sisään.

Määrätietoinen tuotekehitys takaa entistä paremman tuloksen

 

Tuotteemme ”sydän” on yhä sama kuin voittaessamme Tuottava idea -innovaatiokilpailun vuonna 2006. Uudet komponentit ja jatkuva tuotekehitys ovat kuitenkin mahdollistaneet entistä paremmat tulokset todellisia kohteita vastaavissa laboratoriomittauksissa. Lähes sataprosenttinen bakteerien, homeen ja hiukkasten poistotulos ensimmäisellä ilmanpuhdistuskierroksella on vankkumaton todiste laitteiden tehosta ja toimivuudesta. Lue lisää tutkimustuloksista.